Animatie en gids over Passend Onderwijs

Wat is Passend Onderwijs? Komen er dit schooljaar meer kinderen in de klas die extra aandacht nodig hebben? Passend Onderwijs is 1 augustus j.l. ingevoerd.

In een animatie krijgt u in drie minuten uitgelegd wat Passend Onderwijs inhoudt. Onder andere de zorgplicht voor scholen, de samenwerkingsverbanden met reguliere en speciale scholen en de verdeling van het geld voor extra ondersteuning komen aan bod.

 

Daarnaast verscheen onlangs een herziene versie van de informatiegids. Ook hierin kunt u lezen wat Passend Onderwijs betekent. De gids bevat de laatste informatie over de wetgeving en er is een handig stappenplan opgenomen. Deze gids is een uitgave van Oudervereniging Balans.  U kunt deze downloaden of bestellen via hun webshop. Meer informatie over Passend Onderwijs is ook te vinden op de website van het steunpunt.

 

In april verscheen hierover van KPO een informatiebrief.