Uw kind telt, net zoals u!

Op KPO Basisschool Joseph zijn de kinderen het belangrijkste! Wij willen dat onze leerlingen zich veilig, geborgen en vrij voelen. Alleen dan kan een kind optimaal leren. Wij zien onze school daarom als leefgemeenschap en leergemeenschap. Als leefgemeenschap werken we met een aantal pedagogische uitgangspunten en de Kanjermethode. Binnen onze leergemeenschap richten onze didactische uitgangspunten zich op hoge opbrengsten en adaptief onderwijs.

 

Onderwijs dat past

KPO Basisschool Joseph biedt passend onderwijs waar mogelijk. Dit betekent dat wij, in goed overleg met de ouders, kijken wat hun kind nodig heeft en of ons onderwijsteam toegerust is op specifieke zorgtaken. Verder brengen we voor ieder kind de onderwijsbehoeften en einddoelen in beeld en vertalen dit naar een aanbod op maat. Als school hebben we als doel dat onze onderwijsresultaten boven het landelijke gemiddelde liggen. Het werken met groepsplannen ondersteunt dit.

 

Godsdienstonderwijs

Wij zijn een katholieke school. Tijdens de lessen levensbeschouwing praten wij met de kinderen over religie en proberen we verwonderingvragen bij ze op te roepen. Ons uitgangspunt is de katholieke geloofstraditie en eerbied voor andere levensbeschouwingen. Wij willen onze leerlingen helpen hun eigen identiteit te ontwikkelen.