Onze didactische uitgangspunten

Onze didactische uitgangspunten zijn:

 

  • het stimuleren van de zelfstandigheid van onze leerlingen via activerende instructie en zelfstandig werken;
  • een systematische indeling van de leerstof verdeeld over acht leerjaren;
  • de einddoelstellingen van onze leerstof liggen boven de eisen die door het¬†Ministerie van Onderwijs worden gesteld;
  • een uitgebreid pakket van toetsing, vastgelegd in methodische toetsen en CITO-toetsen, met eventueel speciale leerhulp;
  • een gedifferentieerde aanpak en begeleiding binnen de groep;
  • een verscheidenheid aan werkvormen;
  • een uitdagende leeromgeving;
  • medewerking van ouders bij lezen, spelletjes, buitenschoolse activiteiten, et cetera;
  • een goede organisatie van het schoolgebeuren.