Wij zijn een Kanjerschool

Op onze school werken we volgens de Kanjermethode. Dit is een methode die zich richt op de gezonde sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. De Kanjermethode bestaat uit lesmateriaal voor alle groepen van het basisonderwijs.

 

De Kanjermethode heeft de volgende doelen:

  • de leerkracht wordt gerespecteerd;
  • pestproblemen worden hanteerbaar/lossen zich op;
  • leerlingen durven zichzelf te zijn;
  • leerlingen voelen zich veilig;
  • leerlingen voelen zich bij elkaar betrokken;
  • leerlingen kunnen hun gevoelens onder woorden brengen;
  • leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen.

 

De Kanjermethode werkt aan de hand van vier typetjes; deze typetjes worden in de klas gevisualiseerd door gekleurde petjes. Ook wordt er in ieder klas gewerkt met zes basisregels. Uitgebreide informatie vindt u op www.kanjertraining.nl.