De school als leergemeenschap

Ons onderwijs heeft een duidelijk doel: de ontwikkeling van uw kind zo goed mogelijk begeleiden. Sociaal-emotioneel, maar ook op het gebied van creativiteit, vaardigheden en kennis. Door als school een plek te zijn waar kinderen graag zijn, zullen hun cognitieve en sociaal-emotionele mogelijkheden zich optimaal ontwikkelen.

 

Wij hebben als school ook de verantwoording onze leerlingen uit te rusten met alle bagage die zij nodig hebben voor het volgen van kwalitatief goed voortgezet onderwijs. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat we uitgaan van wat de kinderen kunnen! Wij streven dan ook naar adaptief onderwijs.

 

Adaptief onderwijs

Adaptief onderwijs is onderwijs dat aansluit op de primaire behoeften van de kinderen. Wij richten ons onderwijs zo in dat onze leerlingen weten dat ze mogen zijn wie ze zijn, ze geloof en plezier hebben in wat ze kunnen en ze zelfstandig beslissingen durven nemen. We doen dit in een omgeving waar goede voorzieningen zijn en de juiste hulpmiddelen, waar zaken goed georganiseerd zijn, waar veel buitenschoolse activiteiten zijn, waar inspraak is. Kortom: wij willen een school zijn om te spelen, te leren en te vieren!