Onze pedagogische uitgangspunten

Onze pedagogische uitgangspunten:

 

  • een kind moet zich veilig en geborgen weten, vertrouwen hebben in onze schoolomgeving en zich daarin vrij voelen;
  • schoolbreed is er aandacht voor pestgedrag;
  • orde, fatsoen en netheid zijn doelen die de gehele schooltijd door worden nagestreefd;
  • samenwerkend leren en werken wordt in alle groepen gestimuleerd;
  • we houden rekening met verschillen tussen kinderen via diverse soorten van aanpak.