Een blik in onze organisatie

Op onze school worden de leerlingen ingedeeld in jaargroepen. De jongste kleuters, de 4-jarigen, beginnen in groep 1 om de basisschoolperiode af te sluiten in groep 8. De onderbouw bestaat uit groep 1 t/m 4, terwijl groep 5 t/m 8 de bovenbouw vormen. Elke groep heeft zijn eigen groepsleerkracht of groepsleerkrachten. Binnen de groepen wordt het onderwijs, waar mogelijk, aangepast aan de mogelijkheden van het kind.

 

Schoolloopbaan

Over het algemeen doorlopen onze leerlingen zonder onderbreking de acht leerjaren. Desondanks bestaat er onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid om een jaar over te doen. Een dergelijke beslissing valt altijd in nauw overleg tussen ouders, groepsleerkracht en directie. Hetzelfde geldt voor een eventuele versnelling van de schoolloopbaan.