Een plan op maat

Al onze leerlingen hebben een eigen leerlingdossier. Hierin staat beschreven welke hulp het kind krijgt. Dit komt ook terug in het groepsoverzicht en het groepsplan. Heel soms, bij een specifiek probleem, maakt de leerkracht voor een leerling een handelingsplan van ten hoogste acht weken. Hierin beschrijft de leerkracht kort wat er aan de hand is met een leerling. Hij beschrijft bovendien hoe hij de leerling gaat helpen (met welke materialen en middelen) en wat hij met de leerling wil bereiken. Ook geeft hij aan hoe lang hij de leerling gaat helpen en wanneer hij via een toetsje gaat kijken of de extra zorg geholpen heeft.

 

Is er sprake van een handelingsplan voor uw kind? Dan worden dit plan en de vorderingen natuurlijk uitvoerig met u besproken tijdens een oudergesprek.