Ontwikkelingsperspectief

Het kan gebeuren dat een leerling, om welke reden dan ook, het normale onderwijsaanbod in de groep niet kan volgen. In dat geval wordt er door de leerkracht en de intern begeleider een ontwikkelingsperspectief opgesteld. Hierin staat omschreven wat het einddoel is van deze leerling en hoe de weg ernaar toe zal verlopen. In de groep volgt de leerling dan een zogeheten eigen leerlijn. Uiteraard gebeurt het opstellen van een ontwikkelingsperspectief in nauw overleg met de ouders van de betreffende leerling.