Het Zorg- en Adviesteam

In het Zorg- en Adviesteam (ZAT) werken verschillende deskundigen samen. Het team kan bijvoorbeeld bestaan uit de Intern Begeleider, een jeugdarts, een (school)maatschappelijk werker, een orthopedagoog of psycholoog en de leerplichtambtenaar.

 

Het ZAT kan u en de school adviseren over mogelijke oplossingen en de beste hulp voor uw kind. Soms kan het ZAT die hulp zelf bieden of u en uw kind begeleiden naar andere hulp. Daarnaast heeft het ZAT ook de mogelijkheid om aanvullend onderzoek uit te voeren. En het ZAT kan u en de school begeleiden bij het aanvragen van een indicatie voor specialistische hulp.

 

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u terecht bij de Intern Begeleider