Contactgegevens

Onze Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit vier leden.

 

Namens de ouders:

Dhr. Rogier Braat, secretaris
Dhr. Dave Bergsma

Namens het personeel:

juf Monique Snepvangers-Buuron

juf Marianne van Roode


Het postadres van de MR is Meidoornlaan 1, 4702 AZ te Roosendaal.