Contactgegevens

Onze Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit vier leden.

 

Namens de ouders:

Dhr. Guido van Staaij
Mevr. Lyssa Antens-Thielen


Namens het personeel:

juf Marloes van Tiggelen

juf Ilse Roozen

 

Wat doet de MR?
Door middel van de MR worden ouders en personeelsleden actief bij het beleid van de school en het bestuur betrokken. De MR bestaat uit een evenredig aantal teamleden en ouders. Een MR denkt mee over en heeft regelmatig inspraak op allerlei schoolzaken, denk hierbij aan onderwijszaken, maar ook aan financiële of be-leidszaken.


Hoe kan ik als ouder de MR bereiken?
Op de kalender vindt u onze vergaderdata terug. Mocht u punten hebben die u graag in de MR besproken ziet dan kunt u deze via een mail sturen naar mr@josephkpo.nl en dan kunnen wij deze punten op onze agenda zetten. In de vergadering wordt dit dan vervolgens besproken en indien nodig meegenomen naar de GMR.

Het postadres van de MR is Meidoornlaan 1, 4702 AZ te Roosendaal.


Waarvoor kunt u bij ons terecht?
U kunt bij ons terecht voor onderwerpen die een groep leerlingen of de school in het algemeen aangaan. Dit kan van alles zijn. Bijvoorbeeld wijziging van schooltijden, verkeersveiligheid rondom de school etc.

 

Met vriendelijke groet,
MR KPO Basisschool Joseph