Uw betrokkenheid als ouder

U vertrouwt ons een belangrijk deel van de opvoeding en vorming van uw kind toe. Wij willen dat vertrouwen waard zijn en bieden daarom kwalitatief goed en eigentijds onderwijs. Echter, u kent uw eigen kind het beste. Wij stellen uw betrokkenheid, hulp en reacties dan ook zeer op prijs.

 

Verschillende mogelijkheden

Als ouder kunt u op verschillende manieren betrokken zijn bij de KPO Basisschool Joseph. Wij hebben een Medezeggenschapsraad en een Oudervereniging. Op bestuursniveau kunnen ouders zitting hebben in de oudersenaat of de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Maar uw hulp is ook op allerlei andere manieren van harte welkom: bijvoorbeeld als hulpouder bij schoolse activiteiten of bij de organisatie van schoolfeesten.