Contactgegevens

In onze oudervereniging bestaat het dagelijks bestuur uit drie personen. Mevr. Sandra de Beer is  voorzitter, mevr. Cindy van Osta is secretaris en dhr. Raymond Lijten is penningmeester. De oudervereniging is per e-mail te bereiken op ov@josephkpo.nl.