Wat als uw kind ziek is?

Uw kind is ziek, of kan om andere dringende redenen niet naar school komen?

Dan verzoeken wij u om ons daarover in te lichten.

Dit kan telefonisch (0165-541 425), dagelijks tussen 08.00 - 08.30 uur. 

Zo weet de betreffende leerkracht tijdig dat uw kind niet komt.