Handige info

Dagen

Groep 1 t/m 4

Groep 5 t/m 8

Maandag      

08.30 - 12.00  / 13.00 - 15.00 uur

08.30 - 12.00  / 13.00 - 15.00 uur

Dinsdag

08.30 - 12.00  / 13.00 - 15.00 uur

08.30 - 12.00  / 13.00 - 15.00 uur

Woensdag

08.30 - 12.15 uur / middag vrij

08.30 - 12.15 uur  / middag vrij

Donderdag

08.30 - 12.00  / 13.00 - 15.00 uur

08.30 - 12.00  / 13.00 - 15.00 uur

Vrijdag

08.30 - 12.00  / middag vrij

08.30 - 12.00  / 13.00 - 15.00 uur

Om 8.20 uur gaat de eerste bel. De kinderen komen dan zelfstandig naar de klas voor de inloop. Om 8.30 uur gaat de tweede bel en moeten alle kinderen in de klas aanwezig zijn zodat de leerkracht kan starten met de les. 

 

Vakantierooster 2023-2024

Herfstvakantie 14 oktober t/m 22 oktober 2023
Kerstvakantie 23 december 2023 t/m 7 januari 2024
Voorjaarsvakantie 10 februari t/m 18 februari 2024
Pasen 1 april 2024
Meivakantie 20 april t/m 5 mei 2024
Hemelvaart 9 en 10 mei 2024
Pinksteren 20 mei 2024
Zomervakantie 6 juli t/m 18 augustus 2024

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. 

In de tijd dat uw kind niet bij u is of kan zijn, wilt u natuurlijk wel graag dat hij of zij veilig en vertrouwd wordt opgevangen. Wij bieden u diverse mogelijkheden.

Tussenschoolse opvang (TSO)
Overblijven:
Kober kinderopvang verzorgt op deze school het overblijven. Je kind neemt z’n eigen eten en drinken mee en we eten samen aan tafel. Daarna kunnen de kinderen lekker naar buiten, maar binnen spelen mag natuurlijk ook. Het overblijfteam met vrijwilligers en pedagogisch medewerkers eet met de kinderen en begeleidt ze bij het spelen. Je kunt je kind online aanmelden voor het overblijven via www.kober.nl/overblijven

Buitenschoolse opvang (BSO)
Basisschool Joseph en de bso? Die lopen bij Joseph naadloos in elkaar over. In de eerste plaats natuurlijk omdat we samen onder één dak zitten. Maar ook omdat we veel onderling contact hebben en zo samen een doorgaande leerlijn ontwikkelen. Wat jouw kind daarvan merkt? Die kan direct na schooltijd knutselen, bouwen, voetballen of chillen met vriendjes en vriendinnetjes. Ondertussen bieden we veel speelruimte en -materialen; buiten op het schoolplein en trapveldje. En binnen, in onze eigen speels ingerichte groep en de gym- en speelzaal van school. Bovendien ziet je kind vertrouwde gezichten bij Joseph. We verzorgen namelijk ook de tussenschoolse opvang op school.
Wil je meer informatie, loop dan even bij ons binnen of stuur een mailtje naar: josephbso@kober.nl

Een kind in de peuterleeftijd?
U heeft een zoon of dochter in de peuterleeftijd? Sinds het schooljaar 2009-2010 woont de peutergroep Joseph bij ons in. De leerkrachten van de groepen 1-2 werken samen met de leidsters van deze peutergroep. Zo wordt voor uw kind de overstap naar de basisschool een stuk makkelijker! Meer weten? Loopt u gerust eens binnen. 

Kosten
In veel gevallen krijg je een bijdrage in de kosten via de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. De hoogte hiervan hangt af van je inkomen en gezinssituatie. Met de rekentool op onze website kun je uitrekenen hoeveel je maandelijks betaalt en wat je van de belastingdienst terugkrijgt. Heb je niet het hele jaar opvang nodig? Dat kan ook, we hebben namelijk 40, 47 en 52 weken pakketten. Alleen vakantie opvang behoort ook tot de mogelijkheden.

Meer informatie
Heb je een vraag of wil je meer informatie? Neem dan contact op met het Kober serviceteam via (076) 504 56 05 of serviceteam@kober.nl Kijk ook eens op www.kober.nl voor een locatie bij jou in de buurt, de veel gestelde vragen of het maken van een kijkafspraak.

 

De leerlingenraad bestaat uit leerlingen van groep 5 t/m 8, die 4 keer per schooljaar met de directeur vergaderen over allerlei zaken. Zo wordt bijvoorbeeld de leerlingenraad gevraagd over goede doelen na te denken voor de sponsorloop, praktische oplossingen te bedenken voor kleine probleempjes etc.

Wat zijn zaken die zoals besproken zullen worden?

  • ideeën van de kinderen;
  • ideeën van de meesters en juffen
  • gebruik en inrichting schoolplein;
  • veiligheid op weg naar school;
  • mogelijke jaaractiviteiten;
  • bevindingen over lesmethoden;
  • enzovoorts.

Het belangrijkste is dat we als school willen horen wat er bij de kinderen leeft en daarover in gesprek willen gaan.

U vertrouwt ons een belangrijk deel van de opvoeding en vorming van uw kind toe. Wij willen dat vertrouwen waard zijn en bieden daarom kwalitatief goed en eigentijds onderwijs. Echter, u kent uw eigen kind het beste. Wij stellen uw betrokkenheid, hulp en reacties dan ook zeer op prijs.

Verschillende mogelijkheden
Als ouder kunt u op verschillende manieren betrokken zijn bij de KPO Basisschool Joseph. Wij hebben een Medezeggenschapsraad en een Oudervereniging. Op bestuursniveau kunnen ouders zitting hebben in de oudersenaat of de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Maar uw hulp is ook op allerlei andere manieren van harte welkom: bijvoorbeeld als hulpouder bij schoolse activiteiten of bij de organisatie van schoolfeesten. 

Als school organiseren wij graag extra activiteiten voor onze leerlingen. Dat kunnen wij echter niet alleen. Gelukkig is er onze oudervereniging (OV). Deze bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders/verzorgers van kinderen die onze school bezoeken. Zij helpen onze leerkrachten bij het organiseren van activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst, carnaval en schoolreisjes. 

In onze oudervereniging bestaat het dagelijks bestuur uit drie personen:

Voorzitter: mevr. Tamara van Iersel
Secretaris: mevr. Susan van Nassauw
 

De oudervereniging is per e-mail te bereiken op ov@josephkpo.nl.

Onze Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit vier leden.

Namens de ouders:
Dhr. Guido van Staaij
Mevr. Lyssa Antens-Thielen

Namens het personeel:
juf Marloes van Tiggelen
juf Eline van Erp

Wat doet de MR?

Door middel van de MR worden ouders en personeelsleden actief bij het beleid van de school en het bestuur betrokken. De MR bestaat uit een evenredig aantal teamleden en ouders. Een MR denkt mee over en heeft regelmatig inspraak op allerlei schoolzaken, denk hierbij aan onderwijszaken, maar ook aan financiële of beleidszaken.

Hoe kan ik als ouder de MR bereiken?

Op de kalender vindt u onze vergaderdata terug. Mocht u punten hebben die u graag in de MR besproken ziet dan kunt u deze via een mail sturen naar mr@josephkpo.nl en dan kunnen wij deze punten op onze agenda zetten. In de vergadering wordt dit dan vervolgens besproken en indien nodig meegenomen naar de GMR.

Het postadres van de MR is Meidoornlaan 1, 4702 AZ te Roosendaal.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

U kunt bij ons terecht voor onderwerpen die een groep leerlingen of de school in het algemeen aangaan. Dit kan van alles zijn. Bijvoorbeeld wijziging van schooltijden, verkeersveiligheid rondom de school etc.

Met vriendelijke groet,
MR KPO Basisschool Joseph

Wanneer uw kind ziek is of om een andere onvoorziene reden niet naar school kan komen, wordt u vriendelijk verzocht dit 's ochtends tussen 8.00 uur en 8.30 uur te melden via telefoonnummer 0165-541425 of een ziekmelding door te geven via Social Schools.

Wanneer uw kind tijdens schooltijd niet in de klas verschijnt zonder dat ons een reden bekend is, nemen wij met u contact op om te vernemen of alles in orde is. Hiervoor gebruiken we het (nood)telefoonnummer dat u ons heeft opgegeven.

Ook wanneer uw kind op school ziek wordt of iets overkomt, gebruiken we dit nummer om u te informeren. 

Voor alles omtrent privacy verwijzen wij u naar www.kporoosendaal.nl/over-ons/privacy.

Oudersteunpunt
Heb je vragen over passend onderwijs en ben je een ouder of leerling? Neem dan contact op het ouder- en jeugdsteunpunt! www.oudersteunpunt-wbw.nl Kan je het antwoord op de vraag niet vinden? Bel, app of mail ons dan, wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

 

Voor alles over de klokkenluidersregeling verwijzen wij u naar www.kporoosendaal.nl/over-ons/klokkenluidersregeling.

Bekijk hier het Stroomschema klachten 

Voor alles over het ouder- en jeugdsteunpunt verwijzen wij u naar kporoosendaal.nl/handige-info/ouder-en-jeugdsteunpunt