Groep 8

In groep 8 werken juf Danielle en juf Talitha

In groep 8 beginnen we de dag met een kwartier zelfstandig lezen, waarbij twee keer in de week een aantal leerlingen ook samen lezen met kinderen uit groep 3 en 4. 
Dit noemen we tutorlezen en het bevordert met name bij de kinderen uit de lage groepen de technische leesvaardigheid. 

Na het lezen kijken wij bijna elke dag in de klas het Jeugdjournaal. Dit doen we om maatschappelijke problemen/gebeurtenissen te bespreken en om een goed beeld te krijgen wat er zoal in de wereld gebeurt. 

Vervolgens rekenen we een uur.  Meestal beginnen we met automatiseren. Dit is belangrijk om sommen uit met name voorgaande jaren te blijven oefenen (zoals de tafels). Tijdens elke rekenles behandelen we een doel waar de kinderen aan gaan werken. Na het maken van de opdrachten kunnen de kinderen aan dit doel blijven werken op hun niveau.  

We gebruiken namelijk het programma Snappet, dat de resultaten van de kinderen onthoudt en de lesstof op niveau aanbiedt. 
We proberen met name in groep 8 de lesstof uitvoerig te oefenen totdat de meeste kinderen de vaardigheid beheersen. 
Na de pauze krijgen de kinderen taal, spelling en begrijpend/technisch lezen. Bij taal ligt de nadruk op ontleden, zinsbouw en woordenschat. 

We gymmen twee keer in de week en natuurlijk besteden we in de klas ook aandacht aan groepsvorming. 

Met behulp van de Kanjermethode bespreken we hoe we met elkaar omgaan en wat we kunnen doen als het soms niet verloopt zoals we zouden willen. 
Ook behandelen we moeilijkere maatschappelijke onderwerpen en bespreken dit uitvoerig met elkaar. 

Op donderdagmiddag hebben we groepsdoorbroken creatieve middagen, waarbij de o.a. de vakken wereldoriëntatie, handvaardigheid, tekenen, muziek, techniek en dans centraal staan. 
Natuurlijk hebben we ook veel lol in de klas en is er ook tijd voor ontspanning.