Groep 4

In groep 4 werkt juf Nadia. 

In groep 4 starten we altijd met een kwartier stillezen. Alle kinderen lezen dan in hun eigen leesboek, op hun eigen stoel of in de leeshoek. 

In de ochtend gaan we daarna aan de slag met spelling, taal, rekenen en Estafette of Nieuwsbegrip. Voor al deze vakken hebben we werkboeken waar we in werken. Voor taal hebben we ook nog een schrift. 

In de middag leest de juf altijd een kwartier voor. Daarna gaan we aan de slag met andere vakken zoals cultuur en Kanjer. 

Bij Kanjer bevorderen we het onderlinge vertrouwen. Dit doen we door vertrouwensoefeningen te doen en met elkaar in gesprek te gaan.

Als al het reguliere werk gedaan is, werken de kinderen aan hun weektaak. De taken die daarop staan, staan op hun Chromebook. Op hun Chromebook loggen ze in met hun eigen inloggegevens. Daar vinden zij hun weektaak. Op de weektaak staan taken waarbij ze extra oefenen met de dingen die nog lastig zijn of waarbij samenwerk gestimuleerd wordt. Op deze manier oefenen we ook gelijk met ICT-vaardigheden.

Natuurlijk hebben we ook nog gym. Dit doen we twee keer in de week, waarvan één keer met een vakdocent. 

Kortom, we leren van en met elkaar.