Missie en visie

Dat ieder kind uniek is, hoeven we u als ouder niet te vertellen. En dat ieder kind van nature benieuwd is naar nieuwe dingen, zult u ongetwijfeld ook zelf ervaren. Op onze school zijn we ervan overtuigd dat wanneer je deze twee gedachten gebruikt in je onderwijs, je het beste uit ieder kind kunt halen.

Onze school heeft de volgende drie pijlers:

Ontwikkel je rijk

Wij geloven dat kinderen leren vanuit de natuurlijke behoefte om te groeien en te ontwikkelen. We willen zien en horen wat jij daarvoor nodig hebt. Je bent dan ook medeverantwoordelijk voor het eigen leerproces. We kijken naar jouw talenten, wat jou motiveert en waarin jij kunt groeien. Daarin is iedereen anders en dus ieder kind op zijn manier bijzonder. Wij bieden een brede ontwikkeling, waardoor jij je op verschillende vlakken kunt ontplooien. Zo verwerf je een stevige basiskennis en groei je op sociaal-emotioneel en cultureel gebied.

De kracht van samen

We zorgen voor een voorspelbare omgeving waarin je je veilig voelt om te ontdekken en te leren. Dit doen we samen en met respect voor elkaar. Wij zijn een betrokken school met betrokken leerkrachten en wij investeren in een goede band met jou en jouw ouders. Wij geloven in de kracht van samen. De Joseph wordt door ouders als een gemoedelijke school omschreven. We werken in de drie-eenheid ‘kind-ouders-leerkracht’ aan jouw ontwikkeling.

Klaar voor de toekomst

Jij mag gewoon jezelf zijn en je ontwikkelen tot wie je wilt zijn. We vinden het belangrijk om je de kennis en vaardigheden mee te geven voor het leren en leven in de 21e eeuw. Je leert om keuzes te maken, creatief te denken, problemen op te lossen, samen te werken en actief bij te dragen aan de maatschappij. Wij maken daarbij gebruik van nieuwe en uitdagende leermethoden en werkvormen. Samen met je ouders begeleiden we je in dit proces. Leren doe je je hele leven en op de Joseph leggen we daarvoor graag een goede basis.