Missie en visie

Dat ieder kind uniek is, hoeven we u als ouder niet te vertellen. En dat ieder kind van nature benieuwd is naar nieuwe dingen, zult u ongetwijfeld ook zelf ervaren. Op onze school zijn we ervan overtuigd dat wanneer je deze twee gedachten gebruikt in je onderwijs, je het beste uit ieder kind kunt halen.

Onze school heeft de volgende vier pijlers:

Uniek

Ieder kind is anders. Ieder kind leert anders. Wij streven dan ook naar passend onderwijs dat aansluit op de mogelijkheden van ieder individueel kind. Zo zorgen we ervoor dat elke leerling een zo’n hoog mogelijk niveau bereikt.

Opbouwend

Leren kent geen eindpunt. Wij richten ons dan ook op een doorgaande leerlijn voor onze leerlingen en op het bereiken van de ambitieuze doelen die wij als school hebben rond onderwijskwaliteit.

Stimulerend

Kinderen zijn van nature leergierig en leervermogend. Onze leerkrachten geven hun leerlingen dan ook alle ruimte; om actief te lezen, te experimenteren en te onderzoeken. Zo leren ze dat kennis niet alleen in de klas te vinden is, maar overal.

Vertrouwd

Als school in de wijk Burgerhout voelt de KPO Basisschool Joseph vertrouwd. Wij zijn een betrokken school met betrokken leerkrachten. Leerlingen voelen zich hier veilig, mede dankzij de goede band die de school heeft met de ouders, instanties en verenigingen.