Groep 3

In groep 3 werkt juf Valerie

De kinderen maken in groep 3 een enorme groei door. Ze leren lezen, schrijven, sommen maken en nog veel meer.  

In groep 3 verloopt iedere dag volgens dezelfde routine. We beginnen altijd met 15 minuten stillezen. In het begin lezen de kinderen in prentenboeken, maar al snel gaan ze zelf boeken halen in de bibliotheek. Daarna gaan we aan de slag met de basisles van Veilig Leren lezen (Kim-versie). Hier leren de kinderen nieuwe letters lezen en schrijven, strategieën bij het begrijpend lezen en vergroten we de woordenschat. Na het buitenspelen gaan we vervolgens verder met rekenen, schrijven en nog een klein deel taal.  

In de ochtenden werken we bij taal met een planbord. De kinderen zijn dit gewend vanuit de kleuters en op deze manier wordt de overgang van groep 2 naar groep 3 verkleind. Bij rekenen werken we vanuit een klassikale les met daarbij (week)taken en in de middagen werken we in circuit. De kinderen leren dus d.m.v. veel verschillende werkvormen.  

Iedere 2/3 werken staat er een andere kern/thema centraal. In de klas bevindt zich een thematafel waar opdrachten op liggen die aansluiten bij het thema. Er wordt een ankerverhaal voorgelezen. Hierin staan alle woorden die dit thema aan bod komen. De kinderen mogen ook spullen vanuit thuis meebrengen die aansluiten bij het thema.  

Daarnaast is er in groep 3 ook veel aandacht voor de ICT-vaardigheden. De kinderen werken elke dag op een Chromebook. Dit is naast het werken met de boeken en schriften. We werken ook met Ipads, een Beebot en nog veel meer. Voor je het weet kunnen ze typen, scannen de QR-codes en programmeren ze een beebot.