Verkeer

Onze school is een BVL school. Dit betekent dat we in het bezit zijn van het Brabants Verkeersveiligheidslabel (BVL). Dit label is een kwaliteitskeurmerk. Hiermee laat de school zien verkeersveiligheid serieus te nemen. Naast actieve verkeerseducatie in groep 1 t/m 8, beschikt de school over een werkgroep verkeer met daarin leerkrachten en ouders. Zij organiseren activiteiten die een groter verkeersbewustzijn creëren onder kinderen, ouders en leerkrachten. De school wil ook een verkeersveilige omgeving creëren in samenwerking met de gemeente en politie. Jaarlijks wordt een activiteitenplan opgesteld, waarin dit alles beschreven wordt.