Organisatie

Op dit moment werken wij met jaargroepen. De jongste kleuters, de 4-jarigen, beginnen in groep 1 om de basisschoolperiode af te sluiten in groep 8. De onderbouw bestaat uit groep 1 t/m 4, groep 5 t/m 8 vormt de bovenbouw. Elke groep heeft zijn eigen groepsleerkracht(en). Binnen de groepen wordt het onderwijs afgestemd op de onderwijsbehoeften van het kind.

Schoolloopbaan

Over het algemeen doorlopen onze leerlingen zonder onderbreking de acht leerjaren. Desondanks bestaat er onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid om een jaar over te doen. Een dergelijke beslissing valt altijd in nauw overleg tussen ouders, groepsleerkracht en directie. Hetzelfde geldt voor een eventuele versnelling van de schoolloopbaan.