Groep 6/7

In groep 6/7 werkt juf Lysanne 

Wij leren samen met de juf, maar ook van elkaar. In onze klas wordt er veel aandacht besteed aan een veilige leeromgeving creëren samen.  Wij zijn dit jaar samen stappen aan het zetten om onze zelfstandigheid te bevorderen, zijn extra aan het oefenen met onderdelen die wij nog lastig vinden en gaan op zoek naar manieren om zoveel als mogelijk moderne lesideeën in onze klas toe te passen. Hierbij kunt u denken aan de gebruikelijke middelen als Snappet en ZuluConnect, maar ook aan uitlegvideo’s maken, Kahoot of Mentimeter.